صنایع فناوری طراحان بهینه

مشتریان شرکت طراحان بهینه در سازمان ها

مشتریان شرکت طراحان بهینه در آب منطقه ای ها

شرکت آب منطقه ای تهران

نظر مشتری بدینوسیله از تلاش خالصانه و همکاری ارزشمند آن شرکت در ارائه سرویسهای پشتیبانی و مشاوره ای ذیحسابی طرحهای عمرانی و برنامه های نرم افزاری مرتبط ، قدردانی می گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال ،بیش از پیش در پیشبرد اهداف خود و انجام وظایف محوله موفق باشید.


ذیحساب طرح های عمرانی - آب منطقه ای تهران
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

نظر مشتری با سلام و احترام بدینوسیله گواهی میشود شرکت صنایع فناوری طراحان بهینه ، نرم افزار یکپارچه اتوماسیون طرحهای عمرانی را در محل این شرکت با موفقیت نصب و راه اندازی نموده است بطوریکه کاربری این سیستم و خدمات پشتیبانی این شرکت رضایت مندی کاربران این سیستم را به همراه داشته است


ذیحساب و مدیر امور مالی - آب منطقه ای کرمانشاه
شرکت آب منطقه ای گیلان

نظر مشتری سلام علیکم بدینوسیله گواهی می شود نرم افزار طرحهای عمرانی با موفقیت در این شرکت نصب و راه اندازی گردیده و کاربران این سیستم در حال حاضر از آن بدلیل کاربری راحت و پشتیبانی به موقع رضایت کامل دارند.


ذیحساب طرح های عمرانی - آب منطقه ای گیلان
شرکت آب منطقه ای فارس

نظر مشتری احتراما این ذیحسابی از سیستمهای نرم افزاری موجود که توسط آن شرکت طراحی گردیده ، رضایت کامل را دارا می باشد.


ذیحساب طرحهای عمرانی - آب منطقه ای فارس
شرکت آب منطقه ای اصفهان

نظر مشتری با سلام و احترام بدینوسیله از همکاری ارزشمند آن شرکت محترم در خصوص تهیه و اجرای سیستم ذیحسابی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جهت این شرکت تقدیر و تشکر و قدر دانی بعمل آورده وبا توجه به علاقه مندی آن شرکت محترم خواهان افزایش مستمر سطح همکاری های فی مابین می باشیم.


ذیحساب و مدیر امور مالی - آب منطقه ای اصفهان
شرکت آب منطقه ای اذربایجان غربی

نظر مشتری با سلام احتراما بدینوسیله واحدذیحسابی طرحهای تملک داراییهای سرمایه این شرکت ضایت خود را از نصب و راه اندازی موفق سیستم یکپارچه طرح ای عمرانی اعلام می دارد.


ذیحساب طرح های عمرانی - آب منطقه ای آذربایجان غربی
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

نظر مشتری با عنایت به عملکرد مطلوب آن شرکت در سالهای 1390و1391 در جهت پیشبرد اهداف ذیحسابی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از زحمات و تلاشهای بی دریغ آن شرکت و پرسنل محترم تقدیر و تشکر می گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله بیش از پیش موفق باشید.


ذیحساب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای - آب منطقه ای خراسان رضوی
شرکت آب منطقه ای هرمزگان

نظر مشتری با سلام و احترام پیرومذاکرات تلفنی بدینوسیله این شرکت رضایت خود را در خصوص خدمات پشتیبانی نرم افزار ذیحسابی طرح های عمرانی اعلام می دارد.


سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی - آب منطقه ای هرمزگان
شرکت آب منطقه ای قزوین

نظر مشتری با سلام نظر به اینکه آن شرکت از سال 1384 با سیستم حسابداری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای با این شرکت همکاری می نماید، لذا رضایت و خرسندی این شرکت را از سیستم فوق و پشتیبانی شایسته آن شرکت اعلام میدارد، امید است آن شرکت محترم با توجه به توانمندیهای بالای خود ، خدمات و پشتیبانی ارزشمندی نیز منبعد ارائه نماید.


مدیریت مالی و پشتیبانی - آب منطقه ای قزوین
شرکت آب منطقه ای بوشهر

نظر مشتری بدینوسیله گواهی می شود شرکت صنایع فناوری طراحان بهینه نرم افزارهای مالی طرحهای عمرانی را از سال 1385 در این شرکت با موفقیت نصب و راه اندازی نموده است بطوریکه کاربری این سیستم و خدمات پشتیبانی این شرکت رضایتمندی کاربران این سیستم را به همراه داشته است.


ذیحساب و مدیرمالی - آب منطقه ای بوشهر
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

نظر مشتری با سلام و احترام باتوجه به پیشنهاد ذیحساب طرح های عمرانی مبنی بر رضایت از عملکرد نرم افزار یکپارچه ذیحسابی طرحهای عمرانی و به پاس تلاش و خدمات صادقانه جنابعالی و همکاران محترم به ویژه آقای کاوسی در ارائه مطلوب سرویس های پشتیبانی و درخواست های حسابرسان صورتهای مالی ،ضمن موفقیت روز افزون ،از حضرتعالی و کلیه همکاران محترم آن شرکت تشکر و قدر دانی میشود . امید است با اتکال به خداوند در عرصه خدمتگذاری به مردم شریف این استان و در راستای پیشبرد اهداف سرکت موفق و موید باشید.


رییس هیئت مدیره و مدیر عامل - آب منطقه ای خراسان شمالی
شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

نظر مشتری احتراما، از انجایی که پرسنل شرکت از نرم افزار ذیحسابی و طرحهای عمرانی رضایت دارند و آن شرکت اهتمام، توجه و تلاش وافری از خود نشان داده ، مراتب تقدیر و تشکر خود را از مدیریت محترم و کلیه پرسنل آن ابراز داشته ، انشاالله در راه تحقق اهداف کلان موفق وپیروز باشید.


سرپرست مدیریت مالی و پشتیبانی - آب منطقه ای کهگیلویه وبویر احمد
شرکت آب منطقه ای مرکزی

نظر مشتری احتراما با توجه به عملکرد سیستم نرم افزار ذیحسابی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از پشتیبانی آن رضایت داشته و از همکاری صادقانه آن مجموعه صمیمانه تشکر و قدر دانی میگردد.


معاون مالی و پشتیبانی و ذیحساب - آب منطقه ای مرکزی
شرکت آب منطقه ای سمنان

نظر مشتری با سلام و احترام با توجه به بهره برداری این شرکت از سیستم یکپارچه ذیحسابی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ، ضمن ابراز رضایت کامل از خدمات آن شرکت برای حضرتعالی و سایر همکاران توفیق روز افزون آرزو مندم.


مدیر امور مالی و ذیحساب - آب منطقه ای سمنان
شرکت آب منطقه ای کردستان

نظر مشتری احتراما عطف به قراردادهای منعقده در خصوص سیستم نرم افزار ذیحسابی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و پشتیبانی سیستم مذکور، ضمن تشکر از ان مدیریت محترم بدینوسیله رضایت کامل شرکت را از عملکرد نرم افزار و همچنین نحوه ارائه خدمات توسط همکاران محترم آن شرکت اعلام میدارد.


معاونت مالی و پشتیبانی - آب منطقه ای کردستان
شرکت آب منطقه ای لرستان

نظر مشتری احتراما با توجه به عملکرد سیستم نرم افزار ذیحسابی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای از پشتیبانی آن رضایت داشته و از همکاری صادقانه آن مجموعه صمیمانه تشکر و قدر دانی میگردد.


ریییس هیات مدیره و مدیر عامل - آب منطقه ای لرستان
شرکت توسعه منابع آب و نیرو
شرکت آب منطقه ای البرز
شرکت آب منطقه ای چهار مهال و بختیاری
شرکت آب منطقه ای اردبیل
شرکت آب منطقه ای گلستان

مشتریان شرکت طراحان بهینه در آب و فاضلاب ها

شرکت آب فاضلاب اذربایجان غربی

نظر مشتری با توجه به استقرار و بهره برداری از سیستم نرم افزار حسابداری طرح تملک داراییهای سرمایه ای شرکت صنایع فن آوری طراحان بهینه و همکاری کامل با این شرکت ، ضمن قدردانی از زحمات همکاران محترمان ، توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.


ذیحساب طرح های عمرانی - آب و فاضلاب آذربایجان غربی
شرکت آب فاضلاب سیستان وبلوچستان

نظر مشتری با توجه به استقرار سیستم طرح تملک دارایی های سرمایه ای شرکت طراحان بهینه ، بدینوسیله از تلاش پرسنل آن شرکت محترم جهت استقرار وراه اندازی قدردانی مینماییم. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله بیش از پیش موفق باشید .


ذیحساب طرح های عمرانی - آب وفاضلاب سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب شهری ایلام

نظر مشتری عطف به نصب و راه اندازی موفقیت آمیز سیستم طرح تملک دارایی های سرمایه ای شرکت طراحان بهینه ، از همکاری پرسنل محترم آن شرکت قدردانی می نماییم. امید است در راه تحقق اهداف و پشتیبانی ارزشمند سیستم موفق باشید.


کارشناس مسئول طرحهای عمرانی - آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب شهری شیراز

نظر مشتری احتراما عطف به راه اندازی و استقرار سیستم طرح تملک دارایی های سرمایه ای شرکت طراحان بهینه و با توجه به ارائه به موقع فرم های عملکردی ، صورت های مالی و فرم های مربوط به بدهی و مطالبات دولت به دستگاه های نظارتی (نظارت مالی و خزانه استان فارس ، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی ) بدینوسیله از جنابعالی و پرسنل زحمتکش آن شرکت قدردانی نموده و آرزوی توفیق روز افزون رادارد.


ذیحساب طرحهای عمرانی - آب و فاضلاب شیراز
شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان رضوی

نظر مشتری باتوجه به استقرار وبهره برداری چند ساله از سیستم نرم افزار حسابداری و انبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای شرکت صنایع فن آوری طراحان ، ضمن رضایت این شرکت از سیستم های مورد استفاده ، از زحمات همکاران محترمتان قدردانی و توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال خواهانیم.


ذیحساب طرحهای عمرانی - آب و فاضلاب خراسان رضوی
شرکت آب و فاضلاب تهران
سازمان دولتی
شرکت آب و فاضلاب شهری فارس
سازمان دولتی
شرکت آب و فاضلاب شهری مشهد
شرکت آب و فاضلاب شهری بوشهر
شرکت آب و فاضلاب شهری کرمانشاه
شرکت آب و فاضلاب چهارمحال بختیاری
شرکت آب و فاضلاب شهری سمنان
شرکت آب و فاضلاب یزد
شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویر احمد

مشتریان شرکت طراحان بهینه در آب و فاضلاب های روستایی

شرکت آب وفاضلاب روستایی بوشهر
شرکت آب وفاضلاب روستایی فارس
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی
شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان
شرکت آب و فاضلاب روستایی اردبیل

مشتریان شرکت طراحان بهینه در دیگر سازمان های دولتی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

نظر مشتری بدینوسیله از همکاری خوب و عملکرد مثبت شرکت صنایع فن آوری طراحان بهینه در زمینه استقرار ،پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزارهای مورد نیاز این پژوهشگاه قدردانی می گردد، بدیهی است وضعیت مطلوب مکانیزاسیون فعالیت های مرتبط ، مرهون دقت نظر،توجه کافی و تلاش بی وقفه پرسنل محترم آن شرکت می باشد. امید است با پاسداری ازاین شایستگی ، همکاری فی ما بین همیشه پر ثمر بوده شاهد موفقیت روز افزون هردو مجموعه باشیم.


مسئول استقرار سیستم های اداری ومالی - پژوهشگاه دانشهای بنیادی
سازمان قطار شهری شیراز

نظر مشتری صمیمانه ترین سپاسگذاری خود را از عملکرد (مجموعه یکپارچه) ، پاسخگو و متعهد آن شرکت اعلام داشته و ضمن تبریک برای ایجاد نرم افزاری در خور تحسین ، رضایتمندی سازمان قطار شهری را در چهار سال بهره برداری و پشتیبانی بی نقص از محصولتان ابراز می داریم .سربلند و کامروا باشید.


ذیحساب طرحهای عمرانی شهرداری شیراز - قطار شهری شیراز
موسسه جهاد نصر

نظر مشتری سرکار خانم مهندس بی مر مدیر عامل محترم شرکت طراحان بهینه با احترام بدینوسیله از همکاری مجموعه عوامل فنی و پشتیبانی آن شرکت درطی سالهای 1389 تا کنون در توسعه ، نگهداشت سیستم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ذیحسابی موسسه جهادنصر در تهران و دفتر اهواز تشکر و قدردانی میشود.امید است با بهره گیری از نظرات عوامل اجرایی دستگاههای دولتی و خصوصی ، شرایط ارتقا مطلوب سیستم فراهم گردد.


ذیحساب طرح آب و خاک - موسسه جهاد نصر
سازمان بهزیستی استان خراسان رضوی

نظر مشتری باتوجه به راه اندازی سیستم نرم افزار حسابداری ذیحسابی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی از تلاش پرسنل وهمکاران محترم آن شرکت کمال تشکر را دارم و آرزوی موفقیتهای بیشتر از خداوند منان خواستارم


ذیحساب طرح های عمرانی - اداره کل بهزیستی خراسان رضوی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
سازمان راه داری و حمل و نقل جادهای استان فارس
اداره کل راه و شهرسازی استان فارس