صنایع فناوری طراحان بهینه

  سمینارهای طراحان بهینه

همایش ملی فرصت های پژوهشی در حسابداری دولتی

اولین همایش ملی فرصت های پژوهشی در حسابداری تعهدی با هدف شفاف سازی استاندارد ها و بررسی مشکلات پیش روی استقرار و اجرای حسابداری بر مبنای تعهدی در بخش عمومی برگزار شد

اطلاعات بیشتر
اولین کارگاه حسابداری عمومی با رویکرد تعهدی ویژه مناطق

کارگاه آموزشی حسابداری تعهدی در روز چهارشنبه 11 شهریور ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای تهران با حضور ذیحسابان و کارشناسان مالی تعدادی از شرکتهای آب منطقه ای برگزار شد.

اطلاعات بیشتر
دومین کارگاه حسابداری تعهدی ویژه مناطق-استان فارس

پیرو برگزاری سمینار آموزشی حسابداری تعهدی، کارگاه آموزشی حسابداری تعهدی توسط شرکت طراحان بهینه برگزار می شود. دراین راستا دومین کارگاه آموزشی ویژه مناطق توسط این شرکت در استان فارس برگزار شد.

اطلاعات بیشتر
سومین کارگاه حسابداری تعهدی ویژه مناطق-استان اصفهان

سومین کارگاه حسابداری تعهدی ویژه مناطق مربوط به شرکت های آب منطقه ­ای و آب و فاضلاب در استان اصفهان برگزار شد. این کارگاه که در سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ­ای اصفهان برگزار گردید...

اطلاعات بیشتر
چهارمین کارگاه حسابداری تعهدی ویژه مناطق-استان آذربایجان غربی

چهارمین کارگاه آموزشی حسابداری تعهدی با حضور ذیحسابان و کارشناسان مالی شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب در استان آذربایجان غربی برگزار شد.

اطلاعات بیشتر
پنجمین کارگاه حسابداری تعهدی ویژه مناطق-استان کرمانشاه

پنجمین کارگاه آموزشی حسابداری تعهدی ویژه مناطق، با حضور شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب های غرب کشور، در سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار گردید

اطلاعات بیشتر
ششمین کارگاه حسابداری تعهدی ویژه مناطق-استان خراسان رضوی

ششمین کارگاه حسابداری تعهدی ویژه مناطق مربوط به شرکت های آب منطقه ­ای، آب و فاضلاب و سازمان بهزستی در سالن اجتماعات شرکت آب فاضلاب استان خراسان رضوی برگزار گردید.

اطلاعات بیشتر