صنایع فناوری طراحان بهینه

رویه حسابداری وجوه مصرف نشده انتقالی از سال 98 به سال 99

 رویه حسابداری وجوه مصرف نشده انتقالی از سال 98 به سال 99

 پیرو بخشنامه 7486/54 مورخ 30/01/99 موضوع تفاهم نامه مشترک معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات کشور، در ارتباط با مصوبات جلسه پانزدهم ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 24/01/99 و بر اساس نظام حسابداری بخش عمومی، رویه حسابداری وجوه مصرف نشده انتقالی از سال 98 به سال 99، به شرح ذیل اعلام می گردد:

 


1-     پس از بستن حسابها در پایان اسفندماه سال 98، انتقال مانده وجوه مصرف نشده به سال 99 بر اساس ثبت شماره 45 از فصل دوم (حسابداری عملیات جاری) یا ثبت شمارۀ 55 از فصل چهارم (حسابداری عملیات سرمایه ای) نظام حسابداری بخش عمومی انجام می شود. بر این اساس، معادل وجوه مصرف نشده انتقالی، حساب "بانک ..." در مقابل حساب " ارزش خالص انباشته" و "اعتبار...انتقالی" و یا " اعتبار ... انتقالی تامین  شده" در مقابل " بودجه اعتبار ... انتقالی" (با تفصیلی سال جاری) افتتاح می گردد.

2-     چنانچه واحد دریافت کننده ابلاغ اعتبار موضوع ماده (75)، قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه ابلاغی در سال 98 را در سال 99 دریافت کند، می بایست بر اساس ابلاغ اعتبار، مطابق ثبت شماره 14 فصل دوم (حسابداری عملیات جاری) و یا فصل چهارم (حسابداری عملیات سرمایه ای) نظام حسابداری بخش عمومی، نسبت به اعمال حساب رویداد مزبور در دفاتر سال 1398 خود اقدام نماید. بدیهی است تفاوت مبلغ حساب بانک طبق دفاتر با صورتحساب های بانکی تحت عنوان وجوه بین راهی در صورت مغایرت بانکی گزارش می شود. لازم به ذکر است افتتاح حساب رویداد مزبور در سال 99 مطابق توضیحات بند (1) صورت می پذیرد.

3-     چنانچه وجوه انتقالی تا پایان مهلت های مقرر در بخشنامه فوق الاشاره به مصرف نرسد، واحدهای گزارشگر به هنگام واریز این وجوه به حساب خزانه، حسب مورد ضمن اعمال ثبت شماره 48 از فصل دوم (حسابداری عملیات جاری) و یا ثبت شماره 58 از فصل چهارم (حسابداری عملیات سرمایه ای)  نظام حسابداری بخش عمومی، می بایست حساب "بودجه اعتبار ... انتقالی" (یا تفصیلی سال جاری) را در مقابل حساب "اعتبار...انتقالی" از دفاتر خود خارج نماید. بدیهی است سایر حساب های بودجه ای انتقالی در پایان سال، بسته و سرفصل های بودجه انتقالی مربوط به پرداخت های غیر قطعی، اسناد واخواهی و کسری ابوابجمعی در سال بعد (سال1400) با تفصیلی سنواتی افتتاح خواهد شد.

4-     وجوه مصرف نشده انتقالی باید مطابق موافقتنامه سال 1398 به مصرف برسد.


                                                                                                        سید رحمت ا... اکرمی

                                                                                            معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور0 نظر ثبت شده
نظر خود را ارسال کنید
در حال ارسال لطفا صبر کنید...
نظر شما با موفقیت ثبت گردید، پس از تایید نمایش داده می شود
عملیات ناموفق بود، لطفا مجددا تلاش نمایید