صنایع فناوری طراحان بهینه

آموزش استفاده از کتابخانه رسم چارت ونمودار Chart JS (جلسه دوم)

آموزش استفاده از کتابخانه رسم چارت ونمودار Chart JS (جلسه دوم)

در این قسمت به بررسی اجزای مهم در پیکربندی نمودارها در chart.js می پردازیم. موضوعات مورد اشاره در این قسمت در تمامی حالت های مختلف نمودار مشترک هستند.

type

این property در حقیقت نوع نمودار را برای رسم در نظر می گیرد. این قسمت دارای مقادیر متنوعی به شرح زیر می باشد :

 1. خطی (line)

 2. نمودار خطی
 3. میله ای (bar)

 4. نمودار میله ای
 5. راداری(radar)

 6. نمودار راداری
 7. منطقه قطبی (polar area )

 8. نمودار منطقه قطبی
 9. نمودار دایره ای (pie)

 10. نمودار دایره ای
 11. نمودار دوناتی (doughnut)

 12. نمودار دوناتی
 13. نمودار حبابی (bubble)

 14. نمودار حبابی

به منظور مشخص کردن هرکدام از انواع نمودارها، باید value مربوط به property ی type به صورت زیر باشد:

نوع نمودار

حال تنها کافی است که نام نمودار را در جلوی عبارت type بنویسیم (line، bar ، bubble ، doughnut ، pie)

data

در حقیقت data یک object است که در داخل آن بعضی از property ها به صورت یک آرایه می باشند. اولین property در قسمت data عبارت labels است که به صورت یک آرایه می باشد و برابر عنوان هایی است که داده ها در داخل آن ها جا می گیرند. به عنوان مثال اگر میزان بارش در طول ماه های سال را بخواهیم در نظر بگیریم، هر ماه سال در حقیقت یکی از اجزای آرایه labels است یا اگر بخواهیم تعداد دانش آموزان را در هر کلاس نشان دهیم، نام هر کلاس برابر یکی از اجزای آرایه labels می باشد.

مثال labels

نمونه کد بالا در حقیقت مثالی از میزان بارش سالیانه باران در ماه های مختلف سال می باشد که نام ها به صورت اجزای یک آرایه نشان داده شده است.

datasets

property دیگری که در قسمت data قرار می گیرد، datasets است. این قسمت که آرایه ای از object ها می باشد، دارای اجزایی به صورت زیر می باشد:

 • Label
 • این قسمت به منظور عنوان دادن به قسمت نمایش اطلاعات در نمودار مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال و با توجه به شکل زیر داریم:

  مثال label

  در نمودار بالا هر ستون نمایش دهنده جمع بارش ماهانه به میلیمتر در طی یک سال است. یعنی میزان label برابر جمع بارش ماهانه (میلیمتر) است.

 • Background color
 • این گزینه نیز به صورت یک آرایه می باشد. در نمودارهای ستونی، دایره ای، دوناتی و حبابی به منظور اینکه اطلاعات پراکنده شده در هر قسمت یک مساحتی را به صورت مجزا اشغال می کنند، برای تفکیک هر کدام از اطلاعات از یکدیگر، نیازمند رنگ ها متفاوتی هستیم. به همین منظور و با استفاده از گزینه backgroundColor در قسمت datasets می توان رنگ های مختلفی را بسته به تعداد labels ها انتخاب کرده و به هرکدام از آن ها رنگ دلخواه را نسبت داد. نحوه قرار دادن رنگ ها هم می تواند به صورت نام رنگ، به صورت RGBA و حتی به صورت Hex باشد.

  نمونه کد تصویر پس زمینه

  نمونه کد بالا قسمت backgroundColor را نشان میدهد. به دلیل اینکه قسمت labels دارای 5 قسمت است، این رنگ ها نیز دارای 5 قسمت می باشند.

 • data
 • مهمترین قسمت در جزء datasets، گزینه data می باشد. این گزینه که به صورت یک آرایه است، درحقیقت برابر اعدادی است که قرار است به هر جزء موجود در قسمت labels نسبت داده شود و با استفاده از آن نمودار رسم گردد. به عنوان مثال اگر بر طبق مثال قبل که میزان ماه های سال را به عنوان labels در نظر گرفتیم، عدد میزان بارش در هر ماه، برابر هر جزئی از data می باشد. یعنی اگر در ماه فروردین، 200 میلیمتر باران باریده باشد، عدد data برای labels فروردین، برابر 200 است. در حقیقت data برابر آماری است که جمع آوری شده است.

  نمونه دیتا

  بر طبق کد بالا میزان امار برای 6 label مختلف به صورت بالا می باشد.

Options

یکی دیگر از property های مهم در object موجود در chart.js ، گزینه options می باشد. این گزینه دارای آیتم های مختلفی است که به صورت object هستند . در زیر به شرح هرکدام از آن ها می پردازیم:

 • legend
 • این گزینه دارای یک آیتم به نام display است و دو مقدار true و false را می پذیرد. در حقیقت این گزینه میزان label را که در نمودار موجود می باشد، فعال و غیر فعال می کند.

  حالت legend

  نمونه کد بالا، نحوه نوشتن legend را نمایش می دهد.

  نمایش روشن legend

  تصویر بالا حالتی را نمایش می دهد که میزان display برابر true در نظر گرفته شده است.

  نمایش خاموش legend

  تصویر بالا حالتی را نمایش می دهد که میزان display برابر false در نظر گرفته شده است.

 • title
 • گزینه ی دیگر در قسمت options، قسمت title می باشد. قسمت title ، همان طور که از نامش مشخص است، به نمودار ترسیمی یک نام تخصیص میدهد. این قسمت دارای دو زیر قسمت display و text است. در قسمت text عبارتی را می نویسیم که قرار است نمودار با آن نام خوانده شود و در قسمت display که همانند قسمت legend، دو حالت true و false میگیرد، می توان حالت نشان دادن این text را مخفی کرد یا نمایش داد. به عنوان مثال کد زیر نحوه نوشتن این قسمت را نمایش می دهد:

  حالت عنوان

  در دو تصویر زیر به ترتیب دو حالتی را نمایش می دهد که میزان display برابر true و false در نظر گرفته شده اند.

  نمودار با عنوان
  نمودار بدون عنوان


0 نظر ثبت شده
نظر خود را ارسال کنید
در حال ارسال لطفا صبر کنید...
نظر شما با موفقیت ثبت گردید، پس از تایید نمایش داده می شود
عملیات ناموفق بود، لطفا مجددا تلاش نمایید