صنایع فناوری طراحان بهینه

نتایج جستجو برای واژه : کلمات عبور امن

ایجاد کلمات عبور امن
10/12/1394 10:32:00 ق.ظ

کلمه عبور یا همان پسورد شما، کلیدی است که برای دسترسی به اطلاعات شخصی خود که در کامپیوتر و حساب های آنلاین ذخیره کرده اید، به کار می رود. شما چگونه مى توانید با ایجاد کلمات عبور محکم و امن از هویت آن لاین خود محافظت نمائید؟ اطلاعات بیشتر