صنایع فناوری طراحان بهینه

نتایج جستجو برای واژه : Domain Driven Design

طراحی مبتنی بر دامنه Domain Driven Design
31/06/1395 12:50:30 ب.ظ

طراحی مبتنی بر دامنه Domain Driven Design یک رویکرد جدید در طراحی و پیاده سازی نرم افزار است با عمر حدودا ده سال هدفش طراحی در حوزه نیازمندی های پیچیده با استفاده از برقراری ارتباط بین پیاده سازی و مدل طراحی شده از دنیای واقعی است که به مرور متحول می شود. اطلاعات بیشتر