صنایع فناوری طراحان بهینه

آیین نامه اجرایی تصویب قانون مالیات - حسابداری تعهدی

آیین نامه اجرایی تصویب قانون مالیات - حسابداری تعهدی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

قوه مجریه

مرجع تصویب :هیات وزیران                                                            چهارشنبه،25 فروردین 1395

شماره ویژه نامه:861                                                                 سال هفتاد و دو شماره 20710

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1393

شماره 3874/ت552793                                                                  21/1/1395

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه 15/1/1395 به پیشنهاد شماره 192304/19402/200

مورخ 14/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده(149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب مورخ 1394، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده  (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب1394-


ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استاندارد های حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درامد نمی باشد.

تبصره – منظور از دارایی، دارایی هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه گذاری بلند مدت و دارایی زیستی مولد است.


ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.


ماده 3- هرگاه یک قلم از دارایی ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی اقلام طبقه ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.

تبصره 1- یک طبقه از دارایی ها را به شرطی می توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی ان طبقه از دارایی ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.

یک قلم دارایی نامشهود امکانپذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود.


ماده 4- افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.


ماده 5- مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود(زیان) انباشته منظور می شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود(زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ان است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بر درامد نخواهد بود.


ماده 6- تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد.


ماده 7-هزینه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.


ماده8- در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده ( بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.


ماده 9- چنانچه در بین دارایی های تجدید ارزیابی شده، دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه شرکت ها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143)و ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد خواهد بود.


ماده 10- افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.


ماده 11- اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی های که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استاندارد های حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند:

الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هریک از دارایی ها

ب- اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده

                                                                                                                                      معاون اول رئیس جمهور-اسحاق جهانگیری
0 نظر ثبت شده
نظر خود را ارسال کنید
در حال ارسال لطفا صبر کنید...
نظر شما با موفقیت ثبت گردید، پس از تایید نمایش داده می شود
عملیات ناموفق بود، لطفا مجددا تلاش نمایید