صنایع فناوری طراحان بهینه

استعلام از دیوان محاسبات وجوه مصرف نشده - حسابداری تعهدی


متن جوابیه استعلام دیوان محاسبات استان کرمان در خصوص اصلاحیه مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومی کشور و وصولی خزانه معین استانها از محل اعتبارات سال 1394 در سال جاری.



بسمه تعالی

دیوان محسابات کشور

جناب آقای تیموری

معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه

سلام علیکم

با احترام، عطف به نامه شماره 7/20000/د مورخ 14/01/1395 موضوع استعلام دیوان محاسبات استان کرمان در خصوص اصلاحیه مواد(63)و (64) قانون محاسبات عمومی کشور و وصولی خزانه معین استانها از محل اعتبارات سال 1394 در سال جاری به استحضار می رساند:

1-مانده مصرف نشده اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای آن دسته از طرح ها و پروژه های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان سال 1394 پایان نیافته، طبق مفاد بند(الف)تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بر اساس مصادیق تعیین شده طی نامه شماره 77/50000 مورخ 25/04/1394 به سال بعد انتقال می یابد.

بدیهی است با توجه به قانون اصلاح مواد (63) و(64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 دستگاه های اجرایی می توانند پس از مهلت قانونی تعهد و پرداخت اعتبارات داراییهای سرمایه ای، نسبت به بستن حسابهای سال 1394 اقدام و مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور را طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور به سال بعد منتقل نمایند.

2-وجوه  مربوط به اعتبارات (سال 1394) تملک داراییهای سرمایه ای که تا پایان سال مربوط به حسابهای خزانه داری کل کشور واریز شده، طبق جزء (4) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تا پایان فروردین سال 1395 ( در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی 1394) قابل تامین و پرداخت به دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله دستگاه های اجرایی استانی می باشد.

ضمنا در خصوص اعتبارات هزینه ای که وجوه مربوطه تا پایان سال 1394 به حساب خزانه داری کل کشور واریز و چک آن نیز صادر شده طبق بخشنامه شماره 219991/53 مورخ 25/12/1393 قابل اقدام و نظارت خواهد بود.

3-وجوه مربوط به اعتبارات ابلاغی در اجرای ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور طبق مهلت های مقرر در اصلاحیه دستور العمل اجرایی روش البلاغ اعتبار موضوع بخشنامه شماره 25953/6182/6172/54 مورخ 16/07/1379 و اطلاحیه آن به شماره 220098/53  مورخ 24/12/.1392 قابل اقدام می باشد.

                                                                                                                                 عبدا... صفایی نسب

                                                                                                            معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی وزیر بنایی

رونوشت:

جناب اقای اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور جهت استحضار


0 نظر ثبت شده
نظر خود را ارسال کنید
در حال ارسال لطفا صبر کنید...
نظر شما با موفقیت ثبت گردید، پس از تایید نمایش داده می شود
عملیات ناموفق بود، لطفا مجددا تلاش نمایید