صنایع فناوری طراحان بهینه

حسابداری اسناد خزانه اسلامی-حسابداری تعهدی

حسابداری اسناد خزانه اسلامی-حسابداری تعهدی

1-مقدمه

یکی از ابزارهای تامین کسری منابع مالی و تسویه تعهدات ایجاد شده واحد گزارشگر، واگذاری اسناد خزانه اسلامی به اشخاص ذینفع می باشد. براین اساس و به منظور اعمال سیاست های پولی مربوط از سوی، بخشی از بدهی های فعلی واحدهای گزارشگر از این طریق تسویه و به اسناد بدهی با سررسید معین تبدیل می شود

2-تعاریف و اصطلاحات

اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می نماید.

حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت دولت که به ازای یک سال تاخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیر دولتی طرف قرارداد در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده(19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد. لازم به ذکر است بدهی دستگاه اجرایی صرفا پس از انجام اقدامات پیش بینی شده در ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن، به بدهی دولت تبدیل خواهد شد.

قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.


3-سرفصل حساب ها


سرفصل حساب ها


4-حسابداری اسناد خزانه اسلامی

واحد گزارشگر واگذار کننده اسناد خزانه اسلامی

ثبت شماره (1): افتتاح حساب اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده


افتتاح حساب اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده


به میزان انتقال اسناد خزانه اسلامی اختصاص یافته واگذارنشده به سال بعد، حساب انتظامی فوق نگهداری و حسب مورد حساب های بودجه ای مربوط نیز در سطح تفضیلی انتقالی مصرف نشده شناسایی می شوند. لازم به ذکر است حساب "تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت _ اسناد خزانه اسلامی" که در سال 93 به میزان اصل و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده، در دفاتر واحد های واگذار کننده اسناد شناسایی شده است، نبایستی در دفاتر سال 94 واحد مربوط افتتاح گردد.

                                           اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت

ثبت شماره (2): به میزان اسناد خزانه اسلامی اختصاص یافته به واحد گزارشگر


میزان اسناد خزانه اسلامی اختصاص یافته به واحد گزارشگر


ثبت شماره(3): واگذاری اسناد خزانه اسلامی به اشخاص و تسویه بدهی آن ها


 واگذاری اسناد خزانه اسلامی به اشخاص و تسویه بدهی آن ها


    1-چنانچه مخارج حفظ قدرت خرید طبق استاندارد حسابداری بخش عمومی مربوط قابل انتساب به دارایی های واحد گزارشگر باشد. این مخارج به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود. درغیر این صورت این مخارج به عنوان هزینه دوره شناسایی می گردد.


واحد گزارشگر موظف است کسور قانونی مربوط به تعهداتی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شوند، از محل اعتبار تخصیص یافته طرح مربوط پرداخت نماید. به علاوه واحد گزارشگر باید فهرست اشخاص (حقیقی و حقوقی ) دریافت کننده اسناد خزانه اسلامی را به عنوان بخشی از مدارک مورد نیاز صورت های مالی نهایی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به مراجع قانونی ذیربط ارایه نماید.


                                           اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت

ثبت شماره(1): شناسایی بدهی مسجل معادل اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به اشخاص


شناسایی بدهی مسجل معادل اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به اشخاص</p>

بدیهی است، اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به اشخاص در سال 93 نیز با ثبت فوق شناسایی می شود.

ثبت شماره(2): پس از دریافت اطلاعات مربوط به تسویه اصل و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده


 تسویه اصل و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه  اسلامی واگذار شدهلازم به ذکر است رویداد های مالی و بودجه ای مربوط به تسویه اصل و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی واگذار شده باید توسط واحد گزارشگر دریافت کننده اعتبار تخصیص یافته شناسایی و اطلاعات آن را اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت ارائه شود.5 نظر ثبت شده
اسناد خزانه
توسط ثاراله | 25   مرداد   1397

لطفا ثبت های حسابداری اسناد خزانه در دفاتر پیمانکار رو برام بنویسید.باتشکر


توسط مینا | 17   اسفند   1396

سلام شرکتی که اسناد دریافت میکنه چه ثبتی بزنه لطفا ثبت های حسابداری اوراق از دریافت تا وصول ذکر فرمایید


توسط جار | 6   شهریور   1396

اشخاص حقوقی که این گونه اسناد رو دریافت میکنند در دفاتر خود تحت چه عنوان و حسابی ثبت نمایند


توسط آوات | 1   خرداد   1396

سلام زیان ناشی از فروش اوراق خزانه اسلامی در چه سر فصلی ثبت میگردد ؟ لطفا" کلیه ثبتهای پیمانکار را در صورت دریافت اوراق خزانه اسلامی ذکر فرمایید


سلام
توسط سوفیا | 14   فروردین   1396

شخصی که اوراق رو دریافت میکنه اون چه ثبتی باید بزنه به جای پول نقد یا چک به شرکت برگه اوراق دادن .ممنون .


نظر خود را ارسال کنید
در حال ارسال لطفا صبر کنید...
نظر شما با موفقیت ثبت گردید، پس از تایید نمایش داده می شود
عملیات ناموفق بود، لطفا مجددا تلاش نمایید